Laagrid

Linnalaager

 

Igal suvel toimub Saue linna lastele Linnalaager. Osalejaid on keskmiselt 35 ja nende vanus jääb vahemikku 6-12. Üheskoos tehakse kunsti ja käsitööd, käiakse jalgrattamatkal, püütakse kala, ronitakse puude otsas, tutvutakse esmaabi tarkustega, käiakse ekskursioonil, mängitakse palli- ja maastikumängu ning laagri lõpetab telkides ööbimisega ekskursioon-matk Pakri poolsaarel.

Kunstilaager Pivarootsis

Saue Noortekeskuse kunstilaager, mis toimub igal suvel Lastekaitse Liidu Pivarootsi Õppe- ja Puhkekeskuses, tähistas 2017. aastal juba 16. tegutsemisaastat.

Tegemist on ühe erilise laagriga, sest see sai aastaid tagasi alguse ühe ema soovist oma lapsele ise üks hea laager korraldada, sest tol ajal ei olnud valikuvõimalused just kiita. Esimestel aastatel põhines kunstilaager puhtalt vabatahtlikul tegevusel ning sai tuge Saue Linna Lastekaitse Ühingult. Hiljem võttis Saue linn laagri üle ja sellest ajast alates korraldab seda Saue Noortekeskus.

Aastate jooksul on kunstilaagri formaat pisut muutunud – või siis on muutunud tegijate nägemus ja arusaam kunstist. Kui algusaastatel tegeleti rohkem joonistamise ja maalimisega, siis aja jooksul on lisandunud ka foto- ja filmikunst, tants, muusika ja muud kaunid kunstid (näiteks hennamaalingud). Lisaks kunstile pannakse palju rõhku ka seiklusspordile (matkamine, ronimine) ning erinevatele õpetlikele töötubadele. Nii näiteks tehakse koostööd Politse- ja Piirivalveameti Lääne Prefektuuriga, kes harisivad noori tule-, vee- ja liiklusalaselt. Samuti on laagrit külastanud programm AVA SILMAD, kus räägiti lähisuhtevägivallast ja anti nõu, kuidas sellega hakkama saada ning alati on toimunud ka õpetlik esmaabi-päev, mille viib läbi esmaabiõpetaja Saaremaalt.

Kunstilaagri muudavad erilisemaks ja mitmekülgsemaks ka erinevad vabatahtlikud välismaalt. Üliõpilasorganisatsioon AIESEC vahendusel osales 2014. aastal kunstilaagris Daniel Ameerika Ühendriikidest ja 2015. aastal üliõpilane Mouna Tuneesiast. Mouna korraldas muuhulgas ka Tuneesia kultuuri õhtu, kus näitas oma kodumaast pilte ning andis maitsta oma kodumaalt pärit maiustusi ja maitseaineid. Lisaks Mounale andis samal aastal laagrile rahvusvahelist vunki juurde ka Austraaliast pärit Rachel, kes tutvustas lastele hennamaalimise saladusi, ajalugu ja tavasid. 2016. aastal oli laagris abiks Euroopa Vabatahtliku Teenistust tegev Clara Itaaliast. 

Kõik need erinevad meetodid ja võimalused teenivad aga laste lõbusa suve sisustamise kõrval mitut olulist eesmärki:

  • Aidata õppida lapsel kodust eemal iseseisvalt hakkama saama;
  • Aidata õppida lapsel lahendama erinevaid olukordi (ka konfliktsituatsioone) ning tulla toime elementaarse sotsiaalse suhtlemisega;
  • Aidata lapsel avastada enda jaoks uusi asju, oskusi ja andeid;
  • Aidata lapsel ennast teostada ja ületada;
  • Õpetada last toime tulema erinevate emotsioonidega ning neid erineval moel väljendama;
  • Aidata noorel näha erinevusi enda ümber ning neid aktsepteerida;
  • Võimaldada lapsele 8 päeva järjest mitmekülgset, tervislikku ja täisväärtuslikku toitumist.

Töömalev

Saue Noorte Töömalev on tänaseks toiminud juba 20 aastat (ühe aasta võrra kauem, kui Saue noortekeskus) ning keskeltläbi annab Saue linn igasuvises malevas tööd umbes 80-le noorele. On olnud aastaid, kus malevlaste arv küünib peaaegu sajani ning ka aastaid, kus see number ületab vaevalt poolesaja piiri. Üks selline aasta oli näiteks 2014, mil muutus malevasse kandideerimise formaat. Aastaid pidid töösoovijad esitama noortekeskusele oma sooviavalduse koos lapsevanema nõusolekuga ning sellest juba piisas, et ka leping allkirjastada. 2014. aastast alates aga peavad Saue noored esitama malevasse kandideerimiseks nii ametliku CV kui motivatsioonikirja ning läbima ka tööintervjuu ning tundub, et esimesel aastal hirmutas see paljud lapsed hoopis malevast eemale. 2015. aasta aga tõestas, et hirmul olid lihtsalt suured silmad ning sel aastal oli malevlasi taaskord 80.

Uue kandideerimissüsteemiga tekkis Saue Noorte Töömalevasse juurde ka ööbimisega välisrühm, mis viib 10 noort igal suvel Läänemaal asuvasse Ranna Rantšosse kaheks nädalaks maaelu võlusid maitsma. Nüüdseks oleme nii uut kandideerimissüsteemi kui ka välisrühma kaks suve katsetanud ja need on end igati ära õigustanud. 2016. aasta suvel lisandus Ranna Rantšole ka Pudisoo Puhkemaja välisrühm.

Saue Noorte Töömalev on aastate jooksul teinud koostööd väga erinevate asutuste ja inimestega, kes kõik on andnud oma panuse noorte ettevalmistamiseks tööturule sisenemiseks ja seal toimetulemiseks. Oleme aastate jooksul andnud esimese töökogemuse umbes tuhandele noorele, kellest nii mõnigi on hiljem tööle sattunud ka meie enda noortekeskusesse. Tööintervjuu ajal on igal noorel võimalus kaasa rääkida, mis tööd talle kõige rohkem teha meeldiks ja sellest lähtuvalt püüame talle ka tööd leida. CV-s on üks kohustuslik punkt kirjeldada oma vabatahtliku tegevuse kogemust ning igal aastal näeme, et noored tegelikult ei teagi, mis see vabatahtlik tegevus on ning avastavad intervjuu käigus, et nad on seda tõesti endale märkamatult teinud.

Meie iga-aastased kindlad koostööpartnerid on Saue linna allasutused (Saue Gümnaasium, Saue Linnavarahaldus, Saue Lasteaed, Saue Päevakeskus) ning järjest tuleb juurde ka eraettevõtteid, kes on nõus lastele tööd pakkuma (kaubandus- ja toitlustusasutused, lastehoiud, muud firmad).

Saue Noortekeskus sõlmib alati malevlasega töölepingu ning kooskõlastab noorte töötamise ka Tööinspektsiooniga. Oleme läbi mõelnud ohud ja riskid, mis malevlastel töö tegemisel kaasnevad ning koondanud need kokku Saue Noorte Töömaleva Riskianalüüsi, mida oleme jaganud ka teiste Eestis malevaid korraldavate noortekeskuste ja organisatsioonidega.

Oma aastatepikkuse kogemustepagasiga oleme Eesti malevamaastikul heaks näiteks ja eeskujuks ning püüame oma tegevusega ka edaspidi aidata kaasa noorte edukale sisenemisele tööturule. Ja mitte ainult. Töömalev on kui üks omaette toimetav organism, kus töötegemise kõrval on sama olulised inimsuhted. On lausa eluliselt tähtis, kellega noor inimene koos tööle satub või kellega ta peab kaks nädalat järjest rantšo aidas magama. Võiks isegi öelda, et töömaleva sotsiaalne külg on palju keerulisem ja peenem süsteem kui nende lihtsate tööde tegemine, mida seadus alaealisel teha lubab 🙂

Kevadlaager

Kevadlaagri traditsioon sai alguse 2013. aastal, mil laager toimus Kloogaranna Noortelaagris: matkati looduses, mängiti enese tundmaõppimise mänge, tehti kunsti ja käsitööd, osaleti jääretkel üle Lahepere lahe, lavastati, filmiti ja analüüsiti videosketše, toimusid fotojaht ning GPS-mäng. 

2015. ja 2016. aastal toimus kevadlaager aga hoopis RMK Simisalu Loodusmajas Järvamaal Albu vallas, kus mõnus maja ja lahedad matkarajad andsid erakordselt head võimalused üheskoos toimekalt ja põnevalt tegutseda.

2017. aasta kevadel viisime laagrilised jälle uude asukohta. Sedakorda täitsa Saue külje alla, Laagrikeskusesse Talu. 

Kevadlaager on lastele alati tasuta, et toetada ja anda laagrielamus ka neile lastele, kellel muidu seda võimalust võibolla ei oleks 🙂

Meie Facebookis

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.