Saue Noortekeskus kasutab üle-eestilist Logiraamatusüsteemi

Saue Noortekeskus kasutab üle-eestilist Logiraamatusüsteemi

Saue Noortekeskus kasutab külastatavuse registreerimiseks online registreerimissüsteemi Logiraamat

 

Saue Noortekeskuses kasutatakse juba aastaid Logiraamatusüsteemi. Uus algav hooaeg toob noortekeskusesse taas palju uusi külastajaid ning seepärast teeme väikse ülevaate noortekeskuses kasutatavast Logiraamatust.

Mis on Noortekeskuste Logiraamat?

Logiraamat on noortekeskuste elektrooniline seiresüsteem, mille abil on võimalik noortekeskustel koguda igapäevast statistikat. Lisaks Saue Noortekeskusele kasutab Logiraamatu seiresüsteemi veel 137 noortekeskust üle Eesti. Logiraamatu mõte on, et kõik noortekeskused koguksid andmeid ühtemoodi ja seega oleksid andmed ka tõlgendatavad sarnaselt ning tulemuseks oleks tõenduspõhine statistika.

Kuidas Logiraamatut kasutada?

Logiraamatu kasutamine on kasutajasõbralik ning seda arendatakse pidevalt. Kui noor tuleb noortekeskusesse esmakordselt, siis aitab keskuse administraator talle luua veebikeskkonnas kasutajakonto. Konto loomisel küsitakse noore sugu, vanust, piirkond kus elab, staatust (õpib, töötab, ei ole seotud), kool kus õpib jms. Lisaks on lapsel võimalus märkida ankeedi täitmisel lapsevanema kontakt, kelle poole saab vajadusel pöörduda ka noortekeskuse personal.  Logiraamat annab võimaluse analüüsida osalusi, unikaalseid osalusi, igal aastal võetud eesmärkide täitmist jms. Logiraamatu väärtuseks on pidev võimalus analüüsida noortekeskuste hetkeolukorda ja vajadusi.

Rohkem informatsiooni leiad: https://ank.ee/noorsootoo/noortekeskuste-logiraamat/