Saue Noorte Töömalev toimus tänavu juba 19. korda.

Saue Noorte Töömalev toimus tänavu juba 19. korda.

Viimaste aastate jooksul oleme maleva-süsteemi päris palju edasi arendanud, muutnud ja täiendanud. Viimase nelja aasta jooksul oleme täiendanud töölepinguid ja ohutusjuhendeid ning muutnud täielikult malevasse kandideerimise süsteemi. Varasema lihtsa avalduse asemel tuleb töösoovijal esitada noortekeskusele CV ja motivatsioonikiri, mis käesolevast aastast alates on veebipõhine.

 

Sellel aastal koostasime lisaks kandideerimisvormile ka online-tagasisidevormi nimega Malevapass, kus malevlane saabki analüüsida kõike seda, mida ta malevas õppis ja koges ning anda ühtlasi tagasisidet meile korralduse, tööintervjuu ja tööde osas. Noore ankeedi põhjal koostame talle Malevapassi, kuhu paneme kirja kõik selle, mida ta oma ankeedis õpikogemuse alla kirja pani. Ankeedi koostamisel võtsime eeskujuks Euroopa Noortepassis kirjeldatud võtmepädevused, mida püüdsime noortele arusaadavas keeles kirjeldada, et kuidas üks või teine asi malevas aitas tal neid oskusi-teadmisi omandada või arendada.

 

Alljärgnevalt mõned näited sellest, kuidas noored ise oma õpikogemust hindasid.

 

Mida arvad töövestlusest?

 • Töövestlusel sai rahulikult rääkida ja arutada kõik läbi nii et ei tekiks hiljem tülikaid küsimusi ja see oli väga hea. Samuti viisid töövestlust läbi väga toredad inimesed ja see meeldis mulle väga.
 • See oli selge ja korralik. Kohe oli aru saadav mis sinust sooviti saada.
 • Ma arvan,et see ongi oluline kogemus täiskasvanuna kandideerimisel.
 • Väga kasulik asi, sest kui poleks olnud töövestlust siis oleks pool infot kaduma läinud ja ka see oli väga hea et pidi panema allkirja.
 • Ma arvan, et töövestlus tekitab suhte tööliste ja tööandja vahel, aitab töölistel teada saada, missugust tööd peab tegema ja tutvustab töötingimused töölisele.

 

SUHTLUS EMAKEELES: kuidas malevasse kandideerimine ja malevas töötamine aitasid Sul parandada ja täiendada oma emakeeleoskust?

 • Ma sain kandideerides parandada oma ametliku kirja oskust ja tänu sellele suudan ma ka paremini viisakaid kirju kirjutada.
 • Õppisin ehk suhtlema ametlikumalt ja viisakamalt.
 • Mõtlesin läbi kuidas korrektselt motivatsioonikirja kirjutada.
 • Töö ajal suhtlesin muidugi avatult ja sõbralikult ning seda siis emakeeles ning oli ka CV täitmine mida tuli teha samuti emakeeles.
 • See aitas mul õppida teiste inimestega suhtlema.
 • Emakeel oli enne malevat ilusti selgeks õpitud! 🙂

 

SUHTLUS VÕÕRKEELES: kas malevas töötamise ajal tekkis Sul võimalus arendada oma võõrkeeleoskust?

 • Pudisool olid kaks Saksamaalt pärit inimest kes rääkisid inglise keelt ja kui juhendaja tegi kuskil kaugemal tööd saime rääkida ja vastata nende küsimustele.
 • Jah-ühe kasvatajaga oli võimalik ainult inglise keeles rääkida
 • Samal ajal olid noortekeskuses mingid inglased, kelle juttu ja muidugi hääldust sai sisetööde, nt laudade pesemise ajal kuulata ja midagi kõrva taha panna.
 • Jah tekkis küll, kuna pidin teenindama inglise keelt rääkivaid kliente.
 • Lasteaia raamatukogus raamatuid sildistades puutusin kokku mitme võõrkeelse raamatuga.

 

MATEMAATIKA, FÜÜSIKA ja TEADUS: kuidas malevatöö aitas Sul arendada endas just neid oskusi?

 • Ma ei oska sellele küsimusele täpselt vastata, sest ma pole tähele pannud et midagi muutunud oleks.
 • Poes töötades õppisin näiteks teatud kaupu hinnasiltidega kokku viima ning õppisin veidi ka triipkoodide kohta.
 • Lasteaias töötades tulid lapsed vahepeal küsima matemaatika tehteid.
 • Õppisin kaupa grupeerima, pidin olema täpne.
 • Näiteks arutlemine kas tänase ilmaga saab pinke värvida, kas pole liiga märg ja värv läheb laiali. Kui mõelda, et mitu pinki on värvitud, mitu veel jne, siis see arendab keskendumisvõimet. Sain teada, millega erinevaid plekke lahti saab ja kuidas seda teha.
 • Arvutasin mitu korda, kui palju ma raha saan, palju me vennaga kokku saame. Ja värvides värvisime ülevalt alla, mitte alt üles. Ning saime teada, millised pingid on Sauel rahva lemmikud ehk järgmine kord me teaks täpselt, millisest pingist tuleb võimalikult ruttu alustada.

 

INFOTEHNOLOOGIA: kas ja kuidas aitasid malevasse kandideerimine ja malevas töötamine Sul täiendada oma arvutialaseid oskusi?

 • Hakkasin kiiremini arvutis trükkima.
 • Õppisin kuidas interneti teel avaldust täita.
 • Seal sai väga vähe tehnoloogiat kasutada. Kuna seal polnud korralikku levi.
 • Malevasse kandideerides täitsin esimest korda e-ankeeti ning see täiendas mu arvutialaseid oskusi.
 • Ma pidin ühe korra tassima arvuti ühest toast teisse ja ma sain arvuti lahti tegemise kogemuse.
 • Ma pidin korduvalt oma gmaili passwordi meelde tuletama. Rohkem malev mind infotehnoloogias ei aidanud.

 

SUHTLEMINE: kuidas töömalev Sinust parema suhtleja tegi?

 • Kuna ma pidin suhtlema nii täiskasvanute, kui ka pisikeste lastega siis nüüd ma oskan paremini mõlemaga suhelda ning kergemini suhtlust alustada.
 • Pidi klientidega viisakalt ja rahulikult suhtlema.
 • Pidin suhtlema mitme uue inimesega ning see annab mulle võimaluse saada paremaks suhtlejaks.
 • Nüüd olen ma julgem ja ei karda enam rääkida inimestega keda ei tunne.
 • Töömalev õpetas mulle kannatlikum olla teiste töölistega ja õpetas mulle, kuidas käituda töökeskkonnas.
 • See on suurendanud mu sõprusringkonda.

 

ETTEVÕTLIKKUS: kas läbi töömaleva arenesid Sinus loovus ja ettevõtlikkus? Kuidas ja läbi milliste tegevuste see juhtus?

 • Jah, sest tänu malevale tahan ma nüüd edasi tööle minna igale poole.
 • Minus arenes loovus selle läbi, et kaupluses töötades ning asju oma kohale tagasi paigutades ei mahtunud kõik tihti täpselt ära ning siis tuligi mõtlema hakata, et kuidas asju korrektselt ümber paigutada.
 • Arenesid küll, sain lastele omal soovil raamatuid lugeda, nendega erinevaid asju meisterdada.
 • Loovus arenes läbi selle, et pidi kaupa paigutama nii, et ilus oleks. Olin maleva tööd tehes positiivselt meelestatud ja motiveeritud. Ettevõtlikkus arenes läbi selle, et ma tahtsin tööle minna, et lõpuks tulemust saada.
 • Jah, töömalevas arenesid mingil määral minus loovus ja ettevõtlikus. See juhtus lastega mängides ja koos nendega uusi mänge välja mõeldes.

 

Kirjuta oma kõige toredam hetk või kogemus, mille malevast kaasa võtad!

 • Lastega rääkimine ,sest nad ütlesid naljakaid asju
 • Malevas olles kohtusin ma väga armsate lastega ja ma viimasel päeval ei tahtnud absoluutselt sealt lahkuda sest nad kõik olid mulle väga kalliks saanud.
 • Kõige toredam hetk malevast oli siis, kui oli viimane tööpäev ning minu tööandja tänas meid tehtud töö eest, ja ütles et me olime väga tublid.
 • Ma sain oma kooli tööõpetuse lao ära koristatud ja nüüd saab seal lõpuks liikuda.
 • Oli palju meeldejäävaid hetki, aga kõige toredam oli, siis kui oli Üllari sünnipäev ja enamus Noortekeskuse juhendajad tulid õhtul Pudisoole ja me saime külalistele tutvustada töökohta.
 • Viimane päev, mil viisin lastele pulgakomme. Õpetaja Mai palus lastel öelda mulle, mis neile minu osas kõige rohkem meeldis. Lapsed ütlesid väga armsaid asju. Kellele meeldis minuga õues mängida, kellele meeldis minus kõik. Lapsed jäid minuga väga rahule.
 • Minu kõige toredaim hetk oli see, kui pangaarvele laekus palk.
 • Viimane õhtu öösel poole neljani laudas istumine uute sõprade ja loomadega.