Noorteka registreerimissüsteem muutub virtuaalseks

Noorteka registreerimissüsteem muutub virtuaalseks

Septembri alguses asusid 22 noortekeskust üle Eesti testima uudset seiresüsteemi, mis võimaldab senisest paremini analüüsida noortekeskuste tegevust. Saue Noortekeskus on üks pilootidest, kes uudset süsteemi katsetab ning esimese nädala jooksul on noored saanud luau endale kasutajad ning kasutavad interaktiivset sisse- ja väljalogimist täitsa agaralt.

Logiraamatuna loodud seiresüsteemi kogutakse andmeid unikaalsete külastuste kohta. Eraldi tuuakse välja avatud noorsootöö osa ja töö konkreetsete gruppidega nagu ringitegevus jms. Iga noor saab logiraamatus endale kasutajanime, noortekeskusesse sisenedes saab ta ise oma külastuse registreerida. Noortekeskuste isiklikud andmed on kaitstud salasõnaga.

„Logiraamatu mõte on, et kõik noortekeskused koguksid andmeid ühtemoodi,“ ütles seiresüsteemi loomist vedanud Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse projektijuht Pille Rokk. „Nii on andmed ka sarnaselt tõlgendatavad ning tulemuseks on tõenduspõhine statistika.“

Elektroonne süsteem võtab noortelt registreerumiseks ka vähem aega, sest kui muidu pidid nad iga päev kirjutama oma nime, vanuse ja kooli, siis nüüd luuakse kasutaja koos andmete ja kasutajanimega vaid üks kord ning edaspidi piisab vaid kasutajanime algustähe sisestamisest ning süsteem leiabki juba nime üles ja laps on sisse logitud.

Seiresüsteem sai loodud Eesti ANK koordineerimisel ja koostöös Tartu linna noortekeskustega. Logiraamatu arendamist rahastavad Avatud Eesti Fond ja Hasartmängumaksu Nõukogu.

Seiresüsteemi testperiood kestab detsembrini ning pärast seda on kõikidel noortekeskustel võimalus programmi edasi kasutada.