Arengukava

Saue Noortekeskuse arengukava aastateks 2018-2023 kinnitati 11. oktoobril 2017.

SAUE NOORTEKESKUSE ARENGUKAVA 2018-2023

Arengukava loomise protsess kestis peaaegu pool aastat ning selles osalesid lisaks Saue noortekeskuse töötajatele ka teiste Saue vallas tegutsevate noortekeskuste töötajad.

Protsessi juhtis ja toetas konsultant Margus Alviste.

SAUE NOORTEKESKUSE VISIOON 2023

Saue Noortekeskuse mitmekülgsetest tegevustest saab osa vähemalt 25% kõikidest Saue valla noortest.

SAUE NOORTEKESKUSE MISSIOON

Loome keskkonda, et noor saaks olla õnnelik.