Ajalugu

Saue Noortekeskus on Saue Linnavalitsuse allasutus, mis nimetati noortekeskuseks 16. aprillil 1998. aastal ning on üks vanimaid noortekeskusi Eestis. Esialgu oli linnal plaan avada turvakodu perevägivalla all kannatavatele naistele, ent see idee muundus varsti laste päevakeskuseks ja sealt edasi noortekeskuseks. Tööd alustati Saue Linnavalitsuse hoone kahes keldriruumis ning paari aasta pärast toimetas noortekeskuse kollektiiv kogu maja keldrikorrusel.

  1. aastal omistati Saue linnale lastesõbraliku linna tiitel, mis pani aluse uue ja modernse hoone rajamise mõttele. Projekteeringud kestsid neli aastat. SA Innove poolt allkirjastati 2009. aasta 10. detsembril otsus, millega rahuldati Saue Linnavalitsuse esitatud toetusprojekti taotlus „Saue Avatud Noortekeskuse rajamine.” Projekti eesmärgiks oli luua Saue linna ja lähivaldade noortele paremad vaba aja veetmise ja mitteformaalse õppe võimalused, suurendada noorsootöö teenuste mitmekesisust, kättesaadavust ning kvaliteeti, tagades seeläbi noorsootöö jätkusuutlikkuse.

Uue maja avamisega seoses suurenes noortekeskuse kollektiiv kolme noortejuhi ja projektijuhi võrra. Täna töötavad noortekeskuses juhataja, projektijuht, kuus noortejuhti, lisaks neli vabatahtlikku ja kaks ringijuhti. 2014. aastal on plaan taotleda juurde ka sotsiaalpedagoogi koht, sest Saue Gümnaasiumis siiani see ametikoht puudub. Noortejuhid täiendavad end iga-aastastel kursustel ja koolitustel nii kodu- kui ka välismaal.

Uus hoone võimaldas tuua noortekeskuse tegevused ära tervistkahjustavast keldrikeskkonnast ja avardada ning mitmekesistada võimalusi noorte vaba aja sisustamiseks. Kahekorruseline ja modernne keskus, pindalaga üle 1000 ruutmeetri pakub kogukonna noortele erinevaid võimalusi enesearenguks: mängida lauatennist, piljardit, õhuhokit, lauajalgpalli, lauamänge; kasutada mängukonsoole, arvuteid ja kööki; ronida ronimisseinal; lugeda kirjandust, ajakirjandust ning harrastada keraamikat ja muud käelist tegevust. Noortekeskuses on saal noortepidude, kontsertide ja treeningute korraldamiseks, peegelseinaga saal treeningute, koolituste ja koosolekute läbiviimiseks, rekreatsiooniala, arvutiklass, väikelaste tuba beebidele ja koolieelikutele ning õppeklassid. Noortekeskuses on võimalus pöörduda murede ja rõõmude korral nõustaja poole. Samuti on alates 2012. aasta sügisest võimalik noortekeskuse territooriumil harrastada ekstreemsporti noortealgatusest alguse saanud ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse toetusel valminud skatepargis. Pargi peasponsoriks on A. Le Coq, kelle toodangu järgi sai park nimeks Limonaadi Skatepark. Park, mille autor on Saue noor Erik Pirn, on saanud kiidusõnu professionaalidelt ning kutsunud kohale igas vanuses ekstreemspordisõpru.

  1. aastast kuulume Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusse. 2008. aasta kevadel allkirjastati 7 Lääne-Harjumaa kohaliku omavalitsuse poolt ühine koostöömemorandum, mille eesmärgiks on edendada piirkonna noortele suunatud noorsootööd. Teeme koostööd kõigi linna allasutuste ja mittetulundusühingutega. Kui 2008. aastal oli noortekeskuse eelarve ligikaudu 32 000 eurot, siis 2012. aastal ületas eelarve 200 000 euro piiri, millest valdav enamus tuleb Saue linnalt ning lisategevusteks taotletakse raha erinevatest fondidest.

Saue Noortekeskuse eesmärgiks aastal 2013 on olla avatud noorsootöö põhimõtteid järgiv kogemusõppe keskus noortele. Mitmekülgsete huvitegevuse võimaluste ja traditsioonidega kaasame Saue linna noori ning toetame nende ideid ja algatusi. Kui noortekeskuse algusaegades olid tegevused peamiselt majapõhised, siis nüüdseks on Saue noorsootööalane tegevus laienenud. Noortel on võimalus osaleda erinevates projektides, ekskursioonidel ja noortesündmustel. Alguse on saanud ja toimunud on mitmed noorte omaalgatusprojektid, rahvusvahelised noortevahetused eri Euroopa riikidega ja tööelu tutvustavad tegevused. Samuti rakendatakse Sauel aktiivselt mobiilset noorsootööd ehk noortejuhid liiguvad oma tegevuste ja informatsiooniga sinna, kus on noored – noorte kogunemiskohtadesse, tänavale, veebikeskkondadesse.

Noortekeskusel on välja kujunenud mitmed traditsioonid: noorte töömalev, iga-aastane linnalaager, pika ajalooga Pivarootsi kunstilaager, sügisene loodus-loomelaager, öömatk “Matkates vabariigi aastapäevale” ja Saue Noortepäev. Täna külastab noortekeskust keskmiselt 80 noort päevas, nädalas korraldatakse 7 erinevat huviringi, milles osaleb 70 last, noortekeskuse suvelaagritest saab igal suvel osa 90 ning töömalevas tööd 80 noort.

  1. aastal algatas noortekeskus projekti “Tugev pere, tugev kogukond” noortele lapsevanematele, mis pakkus vanematele võimalust enesearenguks ning omavaheliseks suhtluseks. See osutus üle ootuste edukaks ning lapsevanemad otsustasid kooskäimist jätkata ning toimetavad nüüd Saue Linna Lastekaitse Ühingu all.

15 aastaga on kahes keldriruumis alustanud noortekeskus teinud läbi hüppelise arengu. Täna on Saue Noortekeskusest saanud kogukonna kogemusõppe keskus, kus hommikupoolikutel toimetavad väikelaste vanemad ja eakad ning õhtuti ja nädalavahetustel lisaks noortele ka täiskasvanute treeningud ja arendavad loengud. Oleme tõestanud oma rolli vajalikkust ja tähtsust ning täname usalduse ja toetuse eest Saue Linnavalitsust, koostööpartnereid ning linnakodanikke.

 

Uue maja sünd – SA Innove poolt allkirjastati 2009. aasta 10. detsembril otsus, millega rahuldati Saue Linnavalitsuse esitatud toetuse projekti taotlus „Saue Avatud Noortekeskuse rajamine“ teostamiseks. Projekti kogumaksumus oli 16 642 599.60 krooni, millest suurem osa (15 miljonit) tuli Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Uus keskus asub senise noortekeskuse ruumide ehk linnavalitsuse hoone lähedal aadressil
Koondise 20. Maja on kahekorruseline, pindalaga üle 1000 ruutmeetri.

Meie Facebookis

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.