2013-2017

Saue Noortekeskuse arengukava aastateks 2013-2017 kinnitati 23. oktoobril 2013 Saue Linnavalitsuse määrusega nr 2.

Saue Noortekeskuse 2013-2017 arengukava

Arengukava loomise protsess kestis veidi üle aasta ning selles osalesid noortekeskuse töötajad, noored, vabatahtlikud, praktikandid ja abilinnapea Jüri Tümanok. Protsessi juhtis ekspert Doris Põld.

SAUE NOORTEKESKUSE MISSIOON

Loome keskkonda, et noor saaks olla õnnelik.

 

SAUE NOORTEKESKUSE VISIOON

Oleme kogemusõppe keskus, mis tutvustab ning pakub noortele mitmekülgseid ja arendavaid tegevusvõimalusi, lähtudes erinevate vanusegruppide vajadustest.

Aktiivse koostööpartnerina kogukonna tegemistes muudame Saue elu paremaks.